۱۳۸۸ شهریور ۵, پنجشنبه

یکم دیگه میام

تا 15 شهریور امتحان دارم...

۱۳۸۸ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

Help MEFinal Exams TimeTable

August 23, 2009
Discrete Mathematics

August 29, 2009
System Programming

September 5, 2009
English for Engineering

September 6, 2009
Physics


۱۳۸۸ مرداد ۱۶, جمعه

غوطه ور یا قوطه ور یا ...

گویند روزی دانشجوی الاف یا علافی به سرش زد وبلاگی راه بیاندازد روی همه وبلاگ های قبلی ، به لطف و مرحمت یا مرهمت محققان بلاد کفر در یک لحمه وبلاگی را به راه انداخت ، شتابان هرچه لازم بود یا لازم نبود را محیا کرد و در وبلاگ خود چپاند ، همی فکر کردندی که چه بنویسد در این وبلاگ لیکن هرچه بیشتر در این عرصه تفکر می کرد کمتر نتیجه حاصل می شد.
.
گویا همچنان در بحر یا بهر موضوعات وبلاگ غوطه ور است
.
شاید هم غرق شده...

از اینوری یا از اون وری


از اینوری یا از اون وری مسئله این است